Single Blog Title

This is a single blog caption
06
mei

Hoera 11 mei weer open

Hoera 11 mei weer openHoera 11 mei weer open!

Hoera 11 mei weer open, wat superfijn!

Ik ben blij je te mogen zeggen dat de salon vanaf 11 mei weer is geopend voor behandelingen. De overheid heeft aangegeven dat het – met inachtneming van de juiste voorwaarden – weer veilig en verantwoord is om naar de schoonheidsspecialist te gaan. Ik sta graag voor jou klaar.

Heb je nog een afspraak staan? Dan kun je deze weer definitief in je agenda noteren. Wil je graag een nieuwe afspraak maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0623790669 Je kunt ook online een afspraak maken.

Het protocol
De nieuwe 1,5 meter samenleving is voor ons allemaal nieuw. We kunnen ons voorstellen dat je wil weten hoe dat in zijn werk gaat.

Om de gezondheid en veiligheid van klanten te waarborgen, werken wij alleen op afspraak. We vragen je tevens om alleen naar de behandeling te komen.
Wij werken volgens de RIVM richtlijnen en het ANBOS COVID-19 Hygiëneprotocol voor Schoonheidsspecialisten. Deze richtlijnen worden strikt nagevolgd binnen mijn salon en de belangrijkste zaken willen we graag vooraf met je delen.

Zie bijgaand wat we van jou als klant vragen. Wil je het gehele Protocol lezen, en ook zien welke maatregelen in de salon en tijdens de behandeling genomen worden?

a. Zie voor alle reguliere hygiënemaatregelen het Richtsnoer Hygiëne, Arbeidsomstandigheden en Milieu en de regels van het RIVM.

2. De ondernemer en (eventuele) medewerkers a. Voor zowel de eigenaar/ondernemer als eventuele werknemers geldt dat zij thuisblijven en uitzieken bij een van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38° C), koorts (vanaf 38° C) of benauwdheidsklachten. b. Als er iemand in de thuissituatie van de eigenaar/ondernemer of werknemer koorts heeft (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten, blijft hij thuis. c. Voor zowel de eigenaar/ondernemer als eventuele werknemers geldt: neem iedere morgen je temperatuur op. d. Het is aan de werkgever hierop controle te blijven uitoefenen. e. Behoor je tot een kwetsbare groep, neem dan contact op met je arts of de bedrijfsarts. Overleg of en op welke wijze er veilig gewerkt kan worden. Neem hierbij aandachtspunten van het LCI-richtlijn COVID-19 rondom kwetsbare medewerkers in acht en de LCI-richtlijn zwangerschap, werk en COVID-19. f. Gebruik uitsluitend je eigen werkbenodigdheden en eventuele bedrijfskleding. Deel deze niet met anderen.

3. Indeling van ruimtes a. Bij (grotere) salons: spreid werknemers in verschillende teams, laat werknemers altijd in dezelfde teams werken, verdeel de werkzaamheden efficiënt over meerdere ruimtes/cabines. Spreid werk en pauzes zodanig dat ook daar de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. b. Bij behandelingen die niet in een gesloten cabine plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld manicure of pedicure behandelingen, gebruik waar mogelijk schermen.  c. Indien delen van de ruimtes worden verhuurd aan derden, gelden voor huurders dezelfde bepalingen zoals vernoemd in dit Protocol.

4. Voorafgaand aan de afspraak a. Werk uitsluitend op afspraak en plan voldoende ruimte tussen je behandelingen.  b. Neem altijd vooraf contact op met je klant om aan te geven dat er hygiënemaatregelen worden genomen in de salon. Je kunt dit ook vermelden bij de bevestiging in het online boekingssysteem. c. Geef daarbij duidelijk aan dat klanten met (lichte) klachten thuis moeten blijven (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38° C), koorts (vanaf 38° C) en of benauwdheidsklachten). d. Vraag de klant tevens om precies op tijd te komen. Niet te vroeg maar ook niet te laat. Maximaal 5 min voor de afspraak zodat ze niet hoeven te wachten in de ontvangstruimte. Richt een wachtruimte zodanig in dat daar altijd kan worden voldaan aan de 1,5 meter afstand.

COVID-19 Hygiëneprotcol Schoonheidsspecialisten | versie 1.0 (5-5-2020)  pagina 5/6
Dit protocol is een goedgekeurde brancheuitwerking van RIVM-richtlijnen. Wettelijke richtlijnen worden altijd door de Rijksoverheid / het RIVM bepaald.5. Klanten ontvangen a. De klant volgt de aanwijzingen op van de ondernemer/het personeel. b. De klant komt alleen naar de salon. Heeft een klant begeleiding nodig, dan mag de klant 1 persoon als begeleiding meenemen (maar alleen na nadrukkelijke toestemming van de eigenaar). c. Neem bij binnenkomst van de klant een intake af en bespreek de gezondheidsregels inclusief de 1,5 meter afstand. d. Geef géén hand bij ontvangst. e. Laat de klant zelf de jas ophangen. De kapstok en eventuele kleerhangers worden na elke gebruiker gereinigd. f. Laat klanten hun handen wassen na binnenkomst, of een handgel gebruiken met alcohol (70%). De onderneming zorgt dat hier voldoende van in pompjes aanwezig is. g. Werk altijd één op één. Geef geen duo-behandelingen. h. Zorg dat een klant zo min mogelijk tijd doorbrengt in een wachtruimte. Haal ze zo mogelijk bij de deur op. Een wachtruimte dient ingericht te zijn zodat daar altijd kan worden voldaan aan de 1,5 meter afstand.  i. Beperk je tot de behandeling; bied de klant geen koffie of thee aan, stel eventuele automaten buiten gebruik. Verwijder leesmateriaal uit je wachtkamer.
6. Reinigen ruimtes (ontvangst-, werk- en toiletruimte) a. Reinig na elk klantbezoek de cabine en alle oppervlakten waar contact mee is/kan zijn geweest. Dus bijvoorbeeld ook de buitenkant van flesjes/tubes en armleuningen van de stoel en de stoel zelf, maar ook andere gebruikte materialen.  b. Gebruik stoelhoes, handdoeken en dekens éénmalig en was deze op minimaal 60 graden. Deponeer deze in een afgesloten afvalbak. c. Reinig (wacht)ruimte, balie en pinautomaat na elk gebruik. d. Reinig toilet als deze gebruikt is. e. Vergeet bij bovenstaande onderdelen niet de deurknoppen, kapstokken etc.
7. Tijdens de behandeling a. Laat je klant plaatsnemen in de behandelstoel; neem voldoende afstand als de klant zich klaarmaakt/uitkleedt voor de behandeling of wacht anders buiten de cabine. b. Was je handen voor de start van de behandeling, en tijdens de behandeling wanneer noodzakelijk. c. Praat zo min mogelijk met de klant tijdens de behandeling, voer het adviesgesprek voorafgaand aan de behandeling op 1,5 meter afstand. d. Gebruik tijdens de behandeling persoonlijke beschermingsmiddelen, daar waar het RIVM/de overheid dit adviseert. Zie het ANBOS advies: document ‘Advies ANBOS gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen’.  e. Raak tijdens de behandelingen je eigen gezicht niet aan.
COVID-19 Hygiëneprotcol Schoonheidsspecialisten | versie 1.0 (5-5-2020)  pagina 6/6
Dit protocol is een goedgekeurde brancheuitwerking van RIVM-richtlijnen. Wettelijke richtlijnen worden altijd door de Rijksoverheid / het RIVM bepaald.8. Einde behandeling a. Laat klanten wederom eerst de handen wassen of de handen desinfecteren. b. Laat klanten zo veel als mogelijk contactloos betalen via pinautomaat of met een zakelijk Tikkie.9. Naleving a. Vanuit de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg staan schoonheidssalons onder toezicht van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Consumenten kunnen terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. b. ANBOS heeft voor haar leden een klachtenlijn voor consumenten; klachtenfunctionaris@anbos.nl.

10.  Voortschrijdend inzicht a. Dit Protocol zal worden aangepast als de stand der wetenschap of de situatie daar aanleiding voor geeft.

Heb je vragen? Stel deze gerust: 0623790669 of via info@elze-marie.nl

Ik hoop je binnenkort weer te zien.

Met vriendelijke groet,

Elze-Marie Damen